Game not displaying correctly? Open game in full window

Game Details

เกมส์หมอฟัน Doctor Teeth

เกมส์หมอฟัน Doctor Teeth เล่นเกมหมอฟัน ที่จะช่วยรักษาความสะอาด และช่วยให้ฟันของเราแข็งแรง โดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันในการรักษาฟัน ทั้งเรื่องกลิ่นปาก และฟัน ช่วยให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยสดใส กลับมาได้ใหม่ เป็นเกมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ ทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับเครื่องมือ และไม่กลัวที่จะไปหาหมอฟันด้วยค่ะ

เกมส์หมอฟัน Doctor Teeth

2016-10-02

Played 105 times

Instructions

เลือกเครื่องมือต่างๆ ในการทำความสะอาดฟัน

Loading...