Game not displaying correctly? Open game in full window

Game Details

เกมส์ยิงปืนใหญ่ใส่ทหาร Cannons and Soldiers

เกมส์ยิงปืนใหญ่ใส่ทหาร Cannons and Soldiers ยิงศัตรูฝั่งตรงข้ามด้วยปืนใหญ่ กำหนดทิศทางและความแรง และการยิง ปรับองศาให้ได้มุมพอดี ยิ่งใช้การยิงน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี

เกมส์ยิงปืนใหญ่ใส่ทหาร Cannons and Soldiers

2016-10-02

Played 160 times

Loading...