Game not displaying correctly? Open game in full window

Game Details

เกมส์พระอาทิตย์ ยิ้มแฉ่ง Sun Beams 2

เกมส์พระอาทิตย์ ยิ้มแฉ่ง Sun Beams 2 ช่วยให้พระอาทิตย์กลับมายิ้มแฉ่งได้อีกครั้ง เมื่อนำพาเขาไปถึงบ้านให้ได้ เป็นเกมส์ฝึกสมอง คลิกเมฆดำ ที่ขวางทางออก เพื่อให้พระอาทิตย์เก็บดาว และส่องแสงอีกครั้ง เมื่อเข้าบ้านได้

เกมส์พระอาทิตย์ ยิ้มแฉ่ง Sun Beams 2
Loading...